Bolje postaje

neprijatelj dobrom!!!


Preduzeće za trgovinu elektromaterijalom, kablovima, niskonaponskom opremom, rasvetnim telima i elektronskim komponentama.

Naša adresa: Svetozara Miletića 61, 23300 Kikinda

Tel - Fax: 0230/439-314, 0230/403-080 E-mail: office@jj-hera.rs

Copyright © 2015 JJ-Hera doo. All Rights Revisited


Schneider Electric

JJ-Hera doo je zvanično prodajno mesto francuske grupacije Schneider Electric.


SCHNEIDER ELECTRIC oprema za industijsku kontrolu i automatizaciju: motorni prekidači, pomoćni kontaktori i kontaktori snage, frekventni regulatori, uređaji za meko pokretanje motora, pomoćni releji, vremenski releji, izvori napajanja, upravljačko signalni elementi, fotoelektrični, induktivni, kapacitivni, ultrazvučni senzori, granični i sigurnosni prekidači, programabilni releji, PLC kontroleri, operatorski paneli.


SCHNEIDER ELECTRIC oprema za niskonaponsku distribuciju: automatski i diferencijalni prekidači, zaštitni moduli, uređaji za merenje i signalizaciju, standardni i strujni transformatori, analogni voltmetri i ampermetri, digitalni voltmetri i ampermetri, digitalni brojači radnih sati i impulsa, digitalni brojači aktivne energije, kompaktni prekidači od 80 do 1600A, rastavljači do 1600A, osiguračke letve i rastavljači, uređaji za regulaciju faktora snage, kondenzatorske baterije, moduli za korekciju faktora snage, distribucijski ormari do 1600A, sabirnice do 1600A, i sav potreban dodatni pribor.


SCHNEIDER ELECTRIC sa proizvodnim programom: sve vrste metalnih industrijskih ormara raznih dimenzija, komandni pultevi, distributivni metalni zidni ormari, kontrolni upravljački pultevi, kablovodi, industrijski metalni ormari raznih dimenzija sa staklenim vratima za montažu elektronskih komponenata, poliesterski zidni ormari, pomoćni uređaji za prinudno i prirodno hlađenje rashladne jedinice.

Napomena:
Schneider Electric obuhvata programe ranijih firmi: Telemecnanique, Merlin Gerin i Himel.


Link ka sajtu proizvođača

Schneider Electric Conta Clip Rychiger Inarca HARTING Eti Haupa Metalluk Onder Kablo
Önder kabloTeco-Westinghouse


GMGHellermannTytonWirmec